Erakliendi tegevuskava

Reha ERP kliendid saavad alates 16. novembrist kasutada erakliendi tegevuskava funktsionaalsust. Rehabilitatsiooniteenuseid osutavad ettevõtted, kes lisaks Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa rahastatud programmidele osutavad teenuseid erakliendile (kes finantseerib oma teenuseid ise või kelle teenuste eest tasub kohalik omavalitsus), saavad Reha programmis koostada süstemaatilise tegevuskava, mis aitab süstemaatiliselt planeerida ja hoida järge planeeritud teenuste mahtudel.

Tegevuskava alusel osutatud teenuseid on ettevõttel ilma täiendava vaevata võimalik oma kliendiga arveldada läbi Reha programmi arveldusmooduli. Kui ettevõte kasutab oma raamatupidamisprogrammina Merit Aktiva või Direkto tarkvara, siis on Reha tarkvara võimalik nendega siduda nii, et koostatud arved liiguvad automaatselt liidestatud raamatupidamisprogrammi.