Rehasoftile väljastati ISO27001 andmeturbe sertifikaat

Meil on hea meel oma klientidele ja koostööpartneritele teada anda, et Rehasoft OÜ töötas välja rahvusvahelisele ISO 27001:2013 standardile  vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi ning läbis ka eduka auditi.

Andmeturbe juhtimise süsteemi raames tegi ettevõte mitmeid täiendusi oma tegevusprotsessides. Muudatused viidi sisse ettevõtte juhtimisprotsessides ning teenuskeskuse taristga seotud elementides. Kõik tehtud muudatused aitavad ettevõttel veelgi paremini kaitsta reha.ee klientide andmeid ka keerulisemate infoturbeintsidentide vastu.

ISO27001 sertifitseerimisega tagab Rehasoft OÜ X-tee turvaserveriga liidestamise nõuded, andes võimaluse laiendada erinevate liideste hulka Töötukassa, Tervisekassa ning Sotsiaalkindlustusameti teenustega seotud infosüsteemide vastu.

Ettevõtet auditeeris Bureau Veritas Eesti ja sertifikaadi väljastas Bureau Veritas Latvia SIA.

Rehasoft ISO2700