Alates 1.05 toimub RFK-põhine andmevahetus Eesti Töötukassaga üle X-Tee

Alates 1.05.2023 rakendus märkimisväärne muudatus tööalase rehabilitatsiooni valdkonnas. Ligi kaheksa kuu pikkuse arendustöö tulemusena sai valmis Eesti Töötukassa X-Tee teenuste komplekt, mis võimaldab tööalase rehabilitatsiooni teenuse pakkujatel üle minna RFK (rahvusvaheline funtsioneerimisvõime klassifikatsioon) põhisele turvalisele andmevahetusele. Andmevahetuse kasutamiseks peab asutus kasutama infosüsteemi, mis on nõuetekohaselt sertifitseeritud ja ühendatud X-tee turvaserveri kaudu Töötukassa teenustega.

Oluline on asutustel teada, et kuni 30.04.2023 alustatud tegevuskavad võib lõpule viia veel vabalt valitud töövahenditega, siis alates esimesest maist on kõikide uute tegevuskavade loomisel kohustuslik kasutada infosüsteemi ja rakendada RFK mõõdikuid teenuse osutamisel. Rehasoft OÜ poolt arendatav ja hallatav Reha tarkvara on Eestis enimkasutatud tarkvara, kes esimese pakkujana jõudis tähtaegselt valmis kõik vajalikud arendused Eesti Töötukassaga suhtlemiseks. Reha tarkvara on ühtlasi hetkel ainukene tarkvara Eestis, mis on loodud rehabilitatsiooni valdkonna spetsiifikast lähtuvalt ning mis toetab alates esimesest maist ka kõiki Eesti Töötukassa nõudeid RFK põhiseks andmevahetuseks.

Kuna X-tee põhine infovahetus riigi infosüsteemidega seab kõrged eeldused sobiva infosüsteemi turvalisusele, juurutas Rehasoft andmeturbe juhtimise süsteemi, kasutades rahvusvahelist ISO27001:2013 standardit, mis on 20.05.2023 seisuga Bureau Veritas poolt auditeeritud ja sertifitseeritud.

Rehasoft OÜ on ISO27001 sertifitseeritud teenusepakkuja. RFK.

Loe lisaks:

RFK rakendamisega seotud üksikasjadest saab rohkem lugeda alljärgnevast artiklist:
Artikkel: “Rahvusvahelise funktsioneerimisvoime klassifikatsiooni kasutamine tooalases, Karin Hanga”

Eesti Töötukassa juhend RFK kasutamiseks asub alljärgneval lingil:
Eesti Töötukassa juhendmaterjal tööalase rehabilitatsiooni spetsialistidele