Algab ISO27001 andmeturbe süsteemi väljatöötamine

Rehasoft asub arendama ISO27001 põhist andmeturbe juhtimise süsteemi.

Rehasoft on paljude Eesti töö- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonna ettevõtete andmete volitatud töötleja, mistõttu on meie tarkvara hoolde usaldatud isikuandmeid, mille kaitsmine on Rehasofti jaoks kõige olulisem eesmärk. Seoses Eesti Töötukassa poolt 1.05.2023 kehtima hakkavate nõuetega alustas Rehasoft OÜ oma infosüsteemide ja äriprotsesside arendamist ja standardiseerimist. Protsessi lõpptulemusena taotleb ettevõte 2023. aasta kevadel ISO27001 sertifikaati.

Ettevõtte infosüsteemide sertifitseerimine on eriti oluline ka seetõttu, et 2023. aasta 1. maist liidab Rehasoft oma reha.ee tarkvara riikliku X-tee taristuga. X-tee päringutega liitumine annab Reha.ee tarkvara kasutajale süsteemse automatiseeritud võimaluse suhelda Eesti Töötukassaga, muutes seeläbi infovahetuse rahastajaga kiiremaks ning turvalisemaks.

Koostöös TJO Konsultatsioonid OÜ-ga töötatakse välja turvalise andmehalduse protsessid ning valmistatakse ettevõte ISO auditeerimiseks. Sertifitseerimisele järgneva kolme aasta jooksul viiakse ettevõttes igal aastal läbi kordusaudit, mille eesmärk on tagada protsesside juurdumine ning jätkuv areng.

ISO27001