Üleminek koondarvele

Sotsiaalkindlustusamet läheb alates 1.07.2021 üle koondarve süsteemile, mis lihtsustab arvete koostamist ja menetlemist. Reha ERP tarkvara kliendid saavad koondarve funktsionaalsuse kasutusele võtta aga juba alates 2021. aasta algusest, kuna vajalikud arendused rakenduvad Reha ERP infosüsteemis automaatselt juba alates 1.01.2021. Koondarvetele üleminek ei eelda meie tarkvara kasutajatelt täiendavaid toiminguid ja jaanuari alguses koostatavad detsembri arved kuvatakse automaatselt uuel kujul.

Ühtlasi kaob seoses koondarvele üleminekuga ära arvete krüpteerimise nõue, kuna arvetel ei kajastata enam klientide isikuandmeid. Koondarveid saab SKA’le edastada kas e-arvetena otse läbi Reha ERP keskkonna või läbi raamatupidamistarkvara, kui sellekohane liides on loodud. Vaata ka artiklit Reha ERP majandustarkvaradega liidestamise kohta.

Koondarvetele üleminekuga paralleelselt soovib Sotsiaalkindlustusamet propageerida ettevõtte töökorraldust parandavate infosüsteemide laiemat kasutusevõtmist reha-asutustes. Reha ERP klientide näitel on arveldusperioodil arvete koostamise ajakulu vähenenud mitmelt päevalt mõnele tunnile. Kui kõik osutatud teenused on jooksvalt dokumenteeritud, siis on arvete koostamine ja rahastajale edatamine vaid mõne hiirekliki vaev. Ajakulu vähenemine haldustoimingutelt annab asutustele võimaluse keskenduda rohkem kliendile, mis suurendab osutatavate reha-teenuste kvaliteeti tervikuna.

Lähtuvalt eelpool toodud eesmärgist rakendab Sotsiaalkindlustusamet alates 1.07.2021 oma partneritele uue teenuste hinnakirja, mis sisaldab IT-süsteemi kasutuse kulude hinnakomponenti ja doteerib sellega osaliselt reha-asutuse poolt tehtavaid kulutusi reha-teenuste juhtimise tarkvara soetamiseks või rentimiseks. See on hea uudis Reha ERP klientidele, kuna alates 1.07.2021 muutub Reha ERP tarkvara rentimine meie klientidele dotatsiooni toel soodsamaks.