Reha.ee tarkvara arendab ja haldab nüüd Rehasoft OÜ

Brightspark OÜ on alates 2018. aastast arendanud rehabilitatsiooniteenuste juhtimise infosüsteemi Reha, mida kasutab tänaseks üle 40 asutuse, kes osutavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid. Oleme tänu oma tarkvara kiirele arengule kujunenud oluliseks koostööpartneriks nii Sotsiaalkindlustusametile kui ka Töötukassale, kellega üheskoos plaanime tulevikus veelgi sujuvamat ja turvalisemat andmevahetuse protsessi üle x-Tee, mis omakorda annab võimaluse uute ja tööd lihtsustavate funktsionaalsuste väljaarendamiseks.

Lähtudes sellest, et Reha klientide arv on pidevalt kasvanud ja plaanis on ette võtta uued arendused (nt. RFK põhine hindamine, erihoolekande teenuse juhtimine jm), et tagada Reha tarkvara jätkusuutlik areng, on Brightspark OÜ omanikud otsustanud fookuse hoidmiseks ja võimaliku lisaraha kaasamise eesmärgil moodustada Reha tarkvara arenduseks ja haldamiseks eraldiseisva ettevõtte „Rehasoft OÜ“, mis on loodud Brightspark OÜ jagunemise tulemusel. Rehasoft OÜ kuulub samadele osanikele ja 8.06.2021 seisuga on ettevõte ka äriregistris registreeritud.

Jagunemise tulemusena läksid Brightspark OÜ-ga sõlmitud Reha tarkvara kasutuse lepingud üle Rehasoft OÜ-le. Samuti läksid üle Reha tarkvara varalised õigused ning ka teenuse osutamisega seotud töötajad, mistõttu ei too toimunud üleminek Reha klientide jaoks kaasa mingeid olulisi muudatusi.

Uue ettevõtte ametlikud rekvisiidid on järgmised:

Nimi: Rehasoft OÜ
Reg. Nr.: 16248050
KMKR: EE102380246
Aadress: Meistri 22, 13517 Tallinn
Kontaktid: +372 6 544 430, info@reha.ee, www.reha.ee
A/A nr.: EE052200221076622880, Swedbank
Kontaktisik: Janno Kolmrist, janno@reha.ee, +372 515 6242

Soovime ühtlasi siiralt tänada oma kliente ja partnereid usalduse ja suurepärase koostöö eest. Usume, et teenuse osutamiseks loodud eraldiseisev äriühing aitab meil hoida fookuse veel paremini paigas ning pakkuda tulevikus veelgi laiemat tööriistade valikut sotsiaalsfääri.

Lugupidamisega,
Kari Maripuu | Rehasoft OÜ juhatuse liige