Rehabilitatsiooniteenuste infosüsteem

Portaal reha.ee ühendab sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsooni teenuse pakkuja ja kliendi ühtsesse veebikeskkonda ning muudab seeläbi  teenuse pakkumise efektiivsemaks ja kättesaadavuse paindlikkumaks.

Vaata videot
REHA ERP - Teenuste juhtimise infosüsteem rehabilitatsiooniasutusele
arendamisel

Turvaline

Infosüsteemis olevate klientide andmed on krüpteeritud ja kogu ligipääs andmetele on logitud. Selline lahendus lähtub uuest andmekaitseseadusest, millest tulenevalt on lõppkliendile tagatud kontroll oma andmete üle.

Kohandatav

Süsteemi saab kohandada ettevõtte vajadustele vastavalt. Iga asutus saab kujundada oma teenuste paketid lähtuvalt olemasolevatest ressurssidest. Aruanded ja väljatrükid on võimalik muuta omanäoliseks, kasutades määratud kohtades ettevõtte sümboolikat.

Ajakohane ja arenev

Pilveteenusena pakutav infosüsteem hoitakse pidevalt ajakohasena. Süsteemi viiakse jooksvalt sisse seadusest tulenevad muudatused sh. uuendatakse riigi poolt rahastatavate teenuste hinnakirju. Pilveteenust arendatakse ja täiendatakse uute funktsionaalsustega.

Viimased uudised valdkonnast
Sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon

Sotsiaalne
rehabilitatsioon

Üleminek koondarvele

Reha ERP tarkvara kliendid saavad koondarve funktsionaalsuse kasutusele võtta juba alates 2021.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni infopäev

24. oktoobril toimus Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud sotsiaalse rehabilitatsiooni seminar.

Keskkonna kohanduse alased tegevused liiguvad Astangult Sotsiaalkindlustusametisse

Alates 1. oktoobrist liiguvad keskkonna kohanduse valdkonnaga seotud tegevused Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuselt üle Sotsiaalkindlustusametisse.

Tööalane
rehabilitatsioon

Suhtlus Eesti Töötukassaga muutub turvalisemaks

Rehasoft arendab alates septembrist 2022 x-Tee liidestust Eesti Töötukassa teenustega, mis võimaldab viia andmevahetuse senisest turvalisemaks.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas Rehasoft’i

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESWA) tunnustas 15. juunil toimunud tänuüritusel Vanemuise Kontserdimajas Rehasoft OÜ’d (endise nimega Brightspark OÜ) panuse eest sotsiaalvaldkonna infosüsteemide arendamisel.

Tööalase rehabilitatsiooni seminarid oktoobris

Oktoobris toimusid Eesti Töötukassa korraldamisel Tööalase rehabilitatsiooni seminarid Tallinnas (19. oktoobril) ja Tartus (27. oktoobril).

REHA TARKVARA
uuendused

Rehasoft taotleb ISO/IEC 27001 andmeturbesertifikaati

Seoses mahtude kasvamisega alustas Rehasoft OÜ oma infosüsteemide ja äriprotsesside arendamist ja standardiseerimist, mille lõpptulemusena taotleb ettevõte 2023. aasta kevadel ISO/IEC 27001 sertifikaati.

Reha.ee tarkvara arendab ja haldab nüüd Rehasoft OÜ

Brightspark OÜ on alates 2018. aastast arendanud rehabilitatsiooniteenuste juhtimise infosüsteemi Reha, mida kasutab tänaseks üle 40 asutuse, kes osutavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid.

Erakliendi tegevuskava

Reha ERP kliendid saavad alates 16. novembrist kasutada erakliendi tegevuskava funktsionaalsust.

Koostööpartnerid