Rehabilitatsiooniteenuste infosüsteem

Portaal reha.ee ühendab sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsooni teenuse pakkuja ja kliendi ühtsesse veebikeskkonda ning muudab seeläbi  teenuse pakkumise efektiivsemaks ja kättesaadavuse paindlikkumaks.

REHA ERP - Teenuste juhtimise infosüsteem rehabilitatsiooniasutusele
arendamisel

Turvaline

Infosüsteemis olevate klientide andmed on krüpteeritud ja kogu ligipääs andmetele on logitud. Selline lahendus lähtub uuest andmekaitseseadusest, millest tulenevalt on lõppkliendile tagatud kontroll oma andmete üle.

Kohandatav

Süsteemi saab kohandada ettevõtte vajadustele vastavalt. Iga asutus saab kujundada oma teenuste paketid lähtuvalt olemasolevatest ressurssidest. Aruanded ja väljatrükid on võimalik muuta omanäoliseks, kasutades määratud kohtades ettevõtte sümboolikat.

Ajakohane ja arenev

Pilveteenusena pakutav infosüsteem hoitakse pidevalt ajakohasena. Süsteemi viiakse jooksvalt sisse seadusest tulenevad muudatused sh. uuendatakse riigi poolt rahastatavate teenuste hinnakirju. Pilveteenust arendatakse ja täiendatakse uute funktsionaalsustega.

Olulised sündmused
rehabilitatsiooniteenuse osutajatele

Viimased uudised valdkonnast
Sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon

Sotsiaalne
rehabilitatsioon

Tööalane
rehabilitatsioon

REHA TARKVARA
uuendused

Koostööpartnerid