Suhtlus Eesti Töötukassaga muutub turvalisemaks

Rehasoft arendab alates septembrist 2022 x-Tee liidestust Eesti Töötukassa teenustega, mis võimaldab viia andmevahetuse senisest turvalisemaks. Arendustööd teostatakse hakes etapis. Esimese etapi tulemusel automatiseeritakse kliendi teenusele registreerimise protsessi, mille tulemusel jääb ära vajadus e-posti teel andmete edastamiseks Töötukassa ja teenuseosutaja vahel. Teise etapi tulemusel muutub kogu abivajaduse hindamise loogika, kui Töötukassa ja teenuseosutajad lähevad üle RFK objektiivsete mõõdikute põhimõttele.

Esimese etapi hinnanguline valmimise aeg on 2022. aasta lõpp ja teise etapi valmimine on oodata 2023. aasta esimeses kvartalis. Eelseisvad muudatused puudutavad teenuseosutajaid, kes pakuvad tööalase rehabilitatsiooni teenuseid (https://www.tootukassa.ee/et/rehabilitatsioon).