Teadaanne Pugu tarkvara üleminekust Rehasoft OÜ omandisse

Käeolevaga annavad Pugu OÜ ja Rehasoft OÜ teada Pugu tarkvara üleminekust Rehasoft OÜ omandisse alates 1.05.2023.

Seoses asjaoluga, et mitme konkureeriva tarkvara jätkuv arendus Eesti sotsiaalvaldkonna majanduskeskkonnas ei ole otstarbekas, on Pugu OÜ ja Rehasoft OÜ leppinud kokku koostöös, millega Rehasoft OÜ võtab üle Pugu kliendilepingute täitmisega seotud õigused ja kohustused. Ülevõtmine on muuhulgas seotud Eesti Töötukassa poolt 1.05.2023 kehtima hakanud uute koostööpõhimõtetega, mis kehtestab karmistatud nõuded infosüsteemidele ja neid arendavatele ettevõtetele, mida tööalase rehabilitatsiooni ettevõtted peavad kasutama andmevahetuse korraldamiseks üle X-tee teenuste.

Oluline teave Pugu klientidele:

  1. Rehasoft OÜ omandab tarkvara Pugu, kuid ei võta üle äriühingu opereerimist ega ettevõttega seotud teisi nõudeid.
  2. Rehasoft OÜ võtab kohustuse teostada perioodil 1.05. – 31.10.2023 Reha infosüsteemis vajalikud arendused, et dubleerida Reha keskkonda Pugu klientide jaoks vajalikud funktsionaalsused. Seejärel viiakse kõik Pugu kliendid üle Reha tarkvara peale ning suletakse Pugu kasutus.
  3. Rehasoft OÜ võtab 1.05.2023 seisuga üle Pugu kliendilepingud ja tagab Pugu klientidele õiguse kasutada muutmata kujul tarkvara kuni 31.10.2023. Rehasoft tagab sellel perioodil Pugu klienditoe ning kõikide andmekaitsega seotud tingimuste täitmise lähtuvalt Pugu lepingus kokku lepitud tingimustele.
  4. Alates 1.05.2023 saavad kõik Pugu kliendid (kes osutavad tööalase rehabilitatsiooni teenust) kasutada paralleelselt Pugu ja Reha tarkvara, et täita Eesti Töötukassa poolt kehtestatud nõudeid ja vahetada andmeid üle X-tee. Reha kasutamise eest Rehasoft OÜ kuni 31.08.2023 lisatasu ei küsi.
  5. Rehasoft töötab välja ISO27001 põhise andmeturbe juhtimissüsteemi, millega tagatakse kõikidele tööalase rehabilitatsiooni teenuseid osutavatele ettevõtetele võimalus alates 1.05.2023 jätkata Eesti Töötukassa partnerina teenuse osutamist.

Soovime ühiselt tänada kõiki Pugu OÜ kliente ja partnereid senise koostöö eest ning pingutame ühiselt edasi selle nimel, et arendada Reha tarkvara näol parim infosüsteem Eesti sotsiaalvaldkonna teenuste osutamise protsessi toetamiseks.

Üleviimisega seotud detailide kohta saab informatsiooni:

  • Pugu OÜ esindajalt: Kadri Vilgats (kadri@pugu.ee, +372 56 908 637)
  • Rehasoft OÜ esindajalt: Kari Maripuu (kari@reha.ee, +372 515 4141)