Tööalase rehabilitatsiooni seminarid oktoobris

Oktoobris toimusid Eesti Töötukassa infoseminarid Tallinnas (19. oktoobril) ja Tartus (27. oktoobril).

Seminaril osalesid Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni koostööpartnerite administratiivtöötajad, koordinaatorid ja rehabilitatsiooni meeskonna liikmed. Seminaril arutleti tööalase rehabilitatsiooni olemust ja sisu ning teenuse osutajate ja Töötukassa ootuseid tööalase rehabilitatsiooni teenusele.