Keskkonna kohanduse alased tegevused liiguvad Astangult Sotsiaalkindlustusametisse

Alates 1. oktoobrist liiguvad keskkonna kohanduse valdkonnaga seotud tegevused Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuselt üle Sotsiaalkindlustusametisse. Muudatuse eesmärk on koondada abivahenditega ja keskkonnakohandusega seotud kompetents ning riigi poolt pakutavad teenused ühte asutusse.

Sotsiaalkindlustusamet hakkab tegelema keskkonna kohanduse valdkonda puudutavate teemadega ehk kodu- ja töökeskkonna alase nõustamiseteenuse koordineerimise, arendamise, teavitamise ja koolitamisega.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus jääb kuni 2017. aasta lõpuni lõpetama kodukohanduse pilootprojekti, mille käigus pakutakse kohandusi kokku 45-le erivajadusega inimesele. Kodukohanduse põhiprojektiga hakkavad tegelema kohalikud omavalitsused.

Sotsiaalkindlustusametisse sotsiaalteenuste osakonda siirduvad tööle ka kolm valdkonnaga seotud töötajat Astangult. Kohanduste valdkonna projektijuht Sotsiaalkindlustusametis on Mariliis Tilk (mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee, 6640149).

Viide allikale: Sotsiaalkindlustusamet

Teisi uudiseid on võimalik lugeda siit.