VEEBIKOOLITUS: SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE ANDMESTIKU KOOSTAMINE REHABILITATSIOONITEENUSTE INFOSÜSTEEMIS REHA.EE

Toimumisaeg: 12. veebruar 2021 kell 10.00-13.30. Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas. 19. märts 2021 kell 10.00-13.30. Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas. Koolitust on võimalik tellida ka asutusepõhise koolitusena, soovist kirjuta koolitus@midro.ee. Koolituse eesmärk on teadlikkuse tõstmine rehabilitatsiooni teenuse andmestike koostamise osas kasutades rehabilitatsiooniteenuste infosüsteemi Reha.ee. Koolitus sisaldab ka praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga. Koolituse sihtgrupp: Majandustegevuse registris registreeritud rehabilitatsioonispetsialistid, kelle meeskond (asutus) on rehabilitatsiooniteenuste infosüsteemi reha.ee kasutaja või on planeerimas reha.ee kasutusele võtta (reha.ee testijad). Koolitusel…

VEEBIKOOLITUS: ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISÜLEVAATE KOOSTAMINE

Koolitus on planeeritud seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuetega. Toimumisaeg: 12. märts 2021, kell 11.00-14.30. Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas. Koolituse eesmärk on sotsiaalvaldkonna spetsialistide teadlikkuse tõstmine asutuse andmetöötlustoimingutest. Koolitus sisaldab praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga. Koolituse tulemusel valmib asutuse isikuandmete töötlemisülevaade. Koolituse sihtgrupp: Sotsiaalteenuseid korraldavate või sotsiaalteenuseid osutavate asutuste andmekaitsespetsialistid, asutuste juhid ja spetsialistid. Koolitusel käsitletavad teemad: Isikuandmete töötlemisülevaate erisused (vastutava töötleja ja volitatud töötleja isikuandmete töötlemisülevaade). Isikuandmete töötlemise alused asutuses (seadus, leping, nõusolek…

VEEBIKOOLITUS: ISIKUANDMETE KAITSE PRAKTILINE KOOLITUS REHABILITATSIOONIASUTUSTE SPETSIALISTIDELE

Koolitus on planeeritud seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuetega. Toimumisaeg: 05. veebruar 2021 kell 10.00-15.30. Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas. 24. märts 2021 kell 10.00-15.30. Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas. Koolituse eesmärk on rehabilitatsiooniasutuse spetsialistide teadlikkuse tõstmine isikuandmete kaitse teemadel. Koolitus sisaldab praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga. Koolituse sihtgrupp: Majandustegevuse registris registreeritud rehabilitatsiooniasutuste andmekaitsespetsialistid, asutuste juhid ja spetsialistid. Koolitusel käsitletavad teemad: Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted ehk, mis on andmetöötleja kohustused Andmesubjekti uued õigused, mis…