Sotsiaalkaitseministri määruse nr 66 muudatus

Heakskiidu sai Sotsiaalkaitseministri määruse nr 66 “Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” muudatus, mis jõustub 01.08.2018 kuupäevast.

peamised muudatused:
  • Muutub sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse hinnakiri;
  • Teenuste loetelust ei ole enam teenuseid koodiga 1002 ja 1003. Nimetatud teenused hakkavad sisalduma teiste teenuste sees;
  • Teenuse loetelus ei ole enam pereteenuseid;
  • Muutuvad rehabilitatsiooniprogrammide hindamiskriteeriumid.

Määrus on leitav Riigi Teatajast

 

Autor: Margery Roosimaa