Viime uneteemalise perenõustamisteenuse rehabilitatsioonivaldkonda

Uni – oluline nii lastele kui täiskasvanutele

Iga inimene, nii laps kui täiskasvanu, ärkab öösel mitmeid kordi. Kui laps ei suuda iseseisvalt ööunne jääda või taas uinuda, vajab ta selleks täiskasvanu abi. Üheks turvaliseks võimaluseks on koduse leebe unekooli läbiviimine.

Uni on tähtis nii lastele kui vanematele ning uneprobleemid mõjutavad tavaliselt kogu pere heaolu. Lapse unerütmi häiretest ja magamisprobleemidest kurnatud vanemad on tihti suure psühholoogilise surve all. Tekkida võivad masendus, vaimse tervise probleemid, paarisuhete probleemid, võimalus lapse väärkohtlemiseks. Väsinud lapsevanemad ei suuda tunda lapsega koos veedetud päevast sellist rõõmu ja rahulolu, kui väljapuhanud lapsevanemad. Uuringud kinnitavad, et uneprobleemidest kurnatud vanemad võivad avaldada negatiivset mõju ka lapse arengule. Seetõttu on oluline toetada õigeaegselt lapsevanemate vastupidavust ja paarisuhet ning anda neile vajalikku toetust ja teadmisi lapse unest, arenguetappidest, leebe unekooli meetodite kasutamisest.

Eesti Unekooli Ühing loodi 2012. aastal eesmärgiga arendada ja osutada leebe unekooli teenust- seni on toeks oldud eakohase arenguga lastele ja nende peredele.

Magama jäämine, magamine, kvaliteetne uni – need on teemad mis väga olulised ka erivajadustega laste ja nende perede jaoks.

Mõtlemaks läbi, kuidas uneteemaline perenõustamise teenus viia erivajadustega laste ja nende peredeni on Eesti Unekooli Ühing koostöös MTÜ Keila Rehabilitatsioonikeskuse, MTÜ Papaveri ja konsultandida Midro OÜ mõtlemas, kuidas rehabilitatsiooniasutuste spetsialistid saaksid antud teemaga igapäevase töö raames tegeleda.

Tegevust viiakse ellu  Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu projekti „Uneteemalise perenõustamisteenuse integreerimine rehabilitatsiooniteenuste valdkonda“

Projekti eesmärk

Projekti tegevuste eesmärgiks on toetada erivajadustega lastega töötavate spetsialiste teadlikkust lapse une olulisusest ja selle mõjust igapäevasele toimetulekule ning oskusi unekooli teenuseid pakkuda, läbi mille jõuavad unekooli teenused ka erivajadustega laste ja nende vanemateni. Täpsemalt saad unekoolist ja projektist lugeda Unekooli koduleheküljelt.