UUS ANDMEKAITSE MÄÄRUS JA REHABILITATSIOONIVALDKOND

25. mail 2018 jõustub uus Euroopa Liidu andmekaitse määrus. Seoses uue andmekaitse määrusega on rehabilitatsiooniasutuste juhtidel ja spetsialistidel olnud küsimusi, mil moel see neid puudutab.

Andmekaitse määruse teemal pakutakse erinevaid koolitusi, kuid mitmed rehabilitatsioonivaldkonna spetsialistid, kes on osalenud erinevatel uue andmekaitse määrusega seotud koolitustel, ei ole saanud koolituselt rehabilitatsioonivaldkonda puudutavat infot.

Sellest tulenevalt on Benita Kodu Koolituskeskus ja Margery Roosimaa (Midro OÜ) tegemas koostööd vandeadvokaat ja andmekaitsespetsialist Jana Reitsakasega (Advokaadibüroo REMOs OÜ). Jana on varasemalt andmekaitse määruse teemalisi koolitusi läbi viinud ning omab ka andmekaitse spetsialisti pädevuse tunnistust, mis annab talle õiguse antud teemal koolitada. Meie omalt poolt oleme koolituse välja töötamisel toetanud rehabilitatsioonivaldkonna spetsiifiliste teemadega.

Käesolevalt koolituselt saavad rehabilitatsiooniasutuste juhid ja spetsialistid andmekaitse alased teadmised, mis puudutavad nii üldiselt andmekaitse teemat kui ka keskendutakse rehabilitatsioonivaldkonnale. Koolitus sisaldab ka praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.
Koolitusel osalejal ei pea olema eelnevaid üldisi andmekaitse alaseid teadmisi. Varasemalt andmekaitse teemadega kokkupuutunutele teadmiseks, et koolitus sisaldab ka üldist andmekaitse teemat.

ANDMEKAITSE Koolitusel käsitletavad teemad:
 • Kes peaks teadma isikuandmete kaitse üldmäärust?
 • Mis saab, kui jätkame vanal viisil ehk kas tõesti on see üldmäärus oluline?
 • Mis on üldse isikuandmete töötlemine?
 • Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted ehk, mis on andmetöötleja kohustused
 • Andmetöötleja sisene dokumentatsioon
 • Täiendavad tingimused delikaatsete andmete töötlemisel
 • Andmesubjekti uued õigused, mis jõustuvad isikuandmete kaitse üldmäärusega ja andmetöötleja kohustused sellega seonduvalt
 • Kliendi nõusolek (s.h lapse nõusolek)
 • Videovalve asutuses
 • Mõjuhinnang ja andmekaitseametnik: kas, millal ja kuidas?
 • Infoleke ja kuidas käituda selle korral
 • Kuidas valmistuda ette ja mitte minna vastuollu isikuandmete kaitse üldmäärusega?

Koolituse täpsema info leiad siit