Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kvaliteedijuhis

Sotsiaalkindlustusamet on avaldanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kvaliteedijuhise.

Kvaliteedijuhis põhineb sotsiaalhoolekande seaduse § 3-s toodud kvaliteedipõhimõtetel, mida peavad teenuse osutajad järgima.

Sotsiaalhoolekande seaduses toodud kvaliteedipõhimõtted sotsiaalteenuste korraldamisel ja pakkumisel on:
  • isikukesksus;
  • teenuse võimestav iseloom;
  • tulemustele orienteeritus;
  • vajaduspõhine lähenemine;
  • terviklik lähenemine;
  • isiku õiguste kaitse;
  • kaasamine;
  • töötaja pädevus ja eetika;
  • organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Varasemalt on Sotsiaalkindlustusameti poolt välja töötatud alljärgnevad dokumendid: