Sotsiaalkindlustusamet lõpetab lepingu Aarika OÜ-ga

Sotsiaalkindlustusamet lõpetab lepingu Aarika OÜ-ga

Sotsiaalkindlustusamet lõpetab alates 1. jaanuarist 2018 Aarika OÜ-ga sõlmitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise lepingu.

Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsioonivaldkonna juhi Kristel Ojala sõnul rikkus ettevõte oluliselt riigiga sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks sõlmitud lepingut. „Selle tulemusel ei saanud abivajajad teenust õigeaegselt ja osal abivajajatest jäi tekkinud järjekordade tõttu teenus üldse saamata,“ selgitas Ojala. „Juhtisime ettevõtte tähelepanu korduvalt teenuse osutamisel ilmnenud puudustele, kuid vaatamata mitmele võimalusele asja parandada, puuduseid ei kõrvaldatud.“

Ettevõttel on praegu 260 klienti, kellest sajal lõpevad suunamisotsused käesoleval aastal. 160 teenusesaajat saavad Sotsiaalkindlustusametilt uue suunamisotsuse ning saavad teenust edasi enda valitud uuest rehabilitatsiooniasutusest. Soovi korral abistab amet inimesi uue teenusepakkuja leidmisel. Sellekohased kirjad saadetakse kõigile teenusesaajatele, kelle suunamisotsus sel aasta ei lõpe, välja käesoleva nädala jooksul.

Täpsem info ja viide allikale: Sotsiaalkindlustusamet

Aarika OÜ jätkab tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamist Eesti Töötukassa klientidele.

Meie teised uudised.