Sotsiaalkaitseministri määrus nr 66 muudatused alates 01.01.2020

01.01.2020 jõustub Sotsiaalkaitseministri määrus nr 66 “Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“ muudatus.

01.0.2020 kehtima hakkava määrusega saate tutvuda SIIT.

 

MUUDATUSED:
1. Muutub määrusega kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri kõikidel teenustel välja arvatud arsti ja õe teenused. Uued hinnad on toodud määruse Lisa 1-s.
2. Muutub täiskasvanud isiku aastane teenuse piirmäär (uus piirmäär 1237 eurot aastas) ja programmi alusel teenuse kasutamisel uus piirmäär 1800 eurot. Ülejäänud aastased piirmäärad ei muutu.

 

Autor: Margery Roosimaa, Midro OÜ juhatuse liige, konsultant, andmekaitsespetsialist