Rehasoft taotleb ISO/IEC 27001 andmeturbesertifikaati

Rehasoft on paljude Eesti töö- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonna ettevõtete andmete volitatud töötleja, mistõttu on meie tarkvara hoolde usaldatud isikuandmeid, mille kaitsmine on Rehasofti jaoks kõige olulisem eesmärk. Seoses mahtude kasvamisega alustas Rehasoft OÜ oma infosüsteemide ja äriprotsesside arendamist ja standardiseerimist, mille lõpptulemusena taotleb ettevõte 2023. aasta kevadel ISO/IEC 27001 sertifikaati.

Ettevõtte infosüsteemide sertifitseerimine on eriti oluline ka seetõttu, et 2023. aasta 1. maist liidab Rehasoft oma reha.ee tarkvara riikliku X-tee taristuga. X-tee päringutega liitumine annab Reha.ee tarkvara kasutajale süsteemse automatiseeritud võimaluse suhelda Eesti Töötukassaga, muutes seeläbi infovahetuse rahastajaga kiiremaks ning turvalisemaks.

Rehasoft (kes taotleb sertifikaati koos grupi ettevõtetega Infore OÜ ja Brightspark OÜ) on sõlminud konsultatsiooniteenuste lepingu TJO Konsultatsioonid OÜ-ga, kellega koostöös töötatakse välja turvalise andmehalduse protsessid ning valmistatakse ettevõtted ette ISO auditeerimiseks. Sertifitseerimisele järgneva kolme aasta jooksul viiakse ettevõttes igal aastal läbi kordusaudit, mille eesmärk on tagada protsesside juurdumine ning jätkuv areng.

ISO 27001:2022 - facts about the new version