Rehabilitatsioonivaldkonna koolituse kohustus

Vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõikele 6 peab vähemalt üks rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist olema läbinud rehabilitatsioonivaldkonna koolituse või Sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõikes 2 nimetatud eriala omandamisel läbinud rehabilitatsioonivaldkonna koolituse õppekava moodulites nimetatud ained.

Rehabilitatsioonimeeskond peab vastama Sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõikes 6 sätestatud nõetele hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuaril (Sotsiaalhoolekande seadus §160 lõige 15).

 

Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitust korraldab Sotsiaalkindlustusamet, täpsem info: koolitusspetsialist Ander Eigo, ander.eigo@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Autor: Margery Roosimaa, Midro OÜ juhatuse liige, konsultant