Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data01/virt80420/domeenid/www.reha.ee/htdocs/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1321

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data01/virt80420/domeenid/www.reha.ee/htdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data01/virt80420/domeenid/www.reha.ee/htdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data01/virt80420/domeenid/www.reha.ee/htdocs/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
REHA muudab Eesti rehabilitatsiooniteenuste juhtimise efektiivsemaks | Rehabilitatsiooniteenuste infosüsteem - reha.ee

REHA muudab Eesti rehabilitatsiooniteenuste juhtimise efektiivsemaks

REHA on turvaline pilveteenus, mis koosneb teenuste juhtimise infosüsteemist sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid osutavale ettevõttele ja iseteeninduse portaalist rehabilitatsiooniteenust kasutavale kliendile.

REHA võimaldab kontrollida spetsialistide tööaja ja ruumide kasutuse efektiivsust, teenuste rahastamist ning automatiseerib aruandluse ja arveldamise.

Rehabilitatsiooniteenuste infosüsteemi REHA loomisel peeti silmas, et süsteem peab lahendama päris elu päris probleeme. Ennekõike just seda, et rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvate asutuste asjaajamine, aruandlus ja arveldus, mis täna oli ja on suures osas Excelis, toob REHA süsteemile üle viies asutusele mõõdetava kokkuhoiu.

Ajakirjandusestki läbi käinud SKAIS2 (sotsiaalkaitse infosüsteemi uue versiooni) arendamine on läinud keeruliselt – arendamisele on kulunud 15 miljonit eurot ning 2019. aasta alguses välja kuulutatud riigihanke kohaselt kulub veel 8 miljonit. Kuigi SKAIS2-e valmimine ja töökindlus edendaksid sotsiaalteenuste valdkonda oluliselt, ei kata see riiklik infosüsteem rehabilitatsiooniteenuseid pakkuva asutuse vajadusi (alates esimesest kliendidokumendist, mida asutus peab teenuse kohta vormistama kuni arvete saatmiseni e-arvekeskusesse).

REHA süsteem on vajalik ka siis kui SKAIS2 ja Eesti Töötukassa riiklikud infosüsteemid saavad olema täies mahus rakendunud, kuna REHA pakub ühtse töökeskkonna nii sotsiaalse- kui tööalase rehabilitatsiooni teenuste juhtimiseks. REHA meeskond teeb ühtlasi intensiivselt koostööd nii Eesti Töötukassa, kui ka Sotsiaalkindlustusametiga selleks, et tagada tulevikus süsteemide vahelised masinliidesed riiklike infosüsteemidega, mille eesmärk on tulevikus ära hoida topelt sisestuste mahtu ja tagada turvalise andmevahetuse automatiseeritus.

 

Miks REHA?

Rehabilitatsiooniteenuseid osutavad asutused saavad modernse keskkonna nii sotsiaalse kui tööalase rehabilitatsiooni klientide teenuse osutamise protsessi juhtimiseks. Muuhulgas on võimalik kõik vajalikud dokumendid nõuetekohases vormingus koostada REHA keskkonnas.

Näiteks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korral koostatavad dokumendid: rehabilitatsiooniplaan, andmestik, D-osa, arve. tööalase rehabilitatsiooni teenuse korral tegevuskava, osavõtuleht, arve.

REHA keskkond annab asutusele olulise eelise: eelarvete jälgimine, mis tähendab seda, et väheneb inimlike vigade tekkimise võimalus andmete töötlemisel. Lahtiseletatult – asutus osutab teenuseid etteantud piirides ega ületa neid. REHA keskkonnas on toodud piirmäärad teenuste mahtude (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korral aastane piirmäär, tööalase rehabilitatsiooni teenuse korral kokkulepitud teenuste maht ja tegevuskava üldmaht) ja piirmääradega teenuste (näiteks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korral füsioterapeudi teenuse) kohta. Varasemalt, kasutades Exceli-laadseid lahendusi, tekkisid tihti olukorrad, kus teenuseid oli kogemata piirmäärast rohkem osutatud. See tähendas jällegi, et viimastele puudus rahastus. Tihti avastati alles aasta lõpus olukord, et asutused olid aastasest piirmäärast üle läinud ja Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA) ei rahastanud kõiki teenuseid.

Oluline väärtus on see, et REHA keskkond vastab teenuseid reguleerivatele määrustele. Kuna SKA poolt (eelkõige) on väga erinevad suuniseid, kuidas teenuse dokumente täita, siis REHA keskkond vastab juba vaikimisi kehtivale määrusele. Näiteks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames koostatavates dokumentides sisalduvad andmed on toodud sotsiaalkaitseministri määruses nr 69. Samas, SKA poolt asutustele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise lepingutega kaasa antud soovituslikud dokumendivormid ei vasta määruses toodud nõuetele, st ei sisalda samasugust infot kui on määruses. Lisaks antakse SKA erinevate töötajate poolt asutustele erinevat suulist ja kirjalikku tagasisidet dokumentide täitmise kohta, mis on tekitavad paratamatult olukorra, kus asutused täidavad nõudeid erinevalt, vormistavad dokumente erinevalt, olles tihtipeale vastuolus kehtiva määrusega. REHA keskkonna eesmärk on pakkuda asutustele vaikimisi määrusele ja kehtivatele nõuetele vastav andmekoosseis.

 

Autor: REHA meeskond