Muudatused tööalase rehabilitatsiooni koostööpõhimõtetes alates 16.08.2017

16.08.2017 kinnitas Eesti Töötukassa juhatus tööalase rehabilitatsiooni koostöö põhimõtted, mis tõi mõningased muudatused senistele koostöökokkulepetele.

Lisaks koostööpõhimõtetele tehti muudatused ka vormis “Tegevuskava tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks” ning rehabilitatsiooniprogrammide puhul võeti kasutusele uus vorm “Tööalase rehabilitatsiooniprogrammi tulemuslikkuse hinnang”.

Tööalase rehabilitatsiooni koostööpõhimõtted on leitavad Töötukassa kodulehelt Vormide ja dokumentide alt