Komisjon kinnitas uued sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid

Oktoobrikuus toimunud rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise komisjon kinnitas kolm uut sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi

“Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm kukkumisriski vähendamiseks eakatel” on kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooniprogramm on mõeldud 65+ vanuses inimestele, kel on liigeshaiguse, tasakaaluhäire või muu tõttu kõrgenenud kukkumise ning luumurdude tekkimise risk.

Tegemist on grupiprogrammiga, grupi suurus kuni 8-12 osalejat.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja : Dorpat Tervis OÜ ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

“Rehabilitatsiooniprogramm HEV (hariduslike erivajadustega) põhikooli lõpetajate ülemineku toetamiseks kutseõppesse siirdumisel” on kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooniprogramm on suunatud põhikooli viimases klassis õppivatele haridusliku erivajadusega noortele ning nende peredele.

Tegemist on grupiprogrammiga, grupi suurus kuni 4-6 noort ja nende peret.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja : Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

“SINU nutikas areng: sotsiaalse rehabilitatsiooni programm kerge kognitiivsete funktsioonide häirega vanemaealisele (60+ aastat)” on kinnitatud kolmeks aastaks.
rehabilitatsiooniprogramm on suunatud vanaduspensionil või ennetähtaegsel vanaduspensionil viibivale puudega inimesele. Kliendil on diagnoositud kerge kognitiivsete funktsioonide (KKF, RHK-10 F06.7) häire või on risk dementsuse tekkeks.
Dementsuse riskiteguritest omab klient vähemalt ühte: a) perekonnas esineb dementsust, b) on läbi elanud ajutrauma või insuldi, c) on diabeediga ja/või kõrgvererõhutõvega.

Tegemist on grupiprogrammiga, grupi suurus kuni 10 osalejat.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja : Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Kinnitatud rehabilitatsiooniprogrammide tutvustused on kättesaadavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehel 

 

Viide allikale: Sotsiaalkindlustusamet