Kogemusnõustajate baaskoolitus

Algamas on uus kogemusnõustajate baaskoolitus.
Koolitusele oodatakse eelkõige kandideerima füüsilise puude või haigusega, diabeediga või alkoholi- ja narkosõltuvusest vabanenud inimesi. Koolitusele kandideerimisel on eeliseks elu- (ja töö)koht väljaspool Tallinna või Tartut. Eeldus on, et kogemusnõustajateks koolitatud liituvad mõne rehabilitatsioonimeeskonnaga ja on valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis

Koolitusel osalemiseks tuleb hiljemalt 10. septembriks täita registreerimisvorm.

Täpsem info ja viide: Sotsiaalkindlustusamet