Isikliku abivahendi kaardi taotlemine

Alates novembrikuust saab isikliku abivahendi kaardi taotleda Sotsiaalkindlustusameti kodulehe kaudu.

Õigus abivahendi kaardile on inimesel, kellel on tuvastatud puue, töövõime langus või kes on saanud vanaduspensioniealiseks. Samuti neil, kes vajavad silma- või rinnaproteesi või kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist ning kes vajavad kuulmisabivahendit või heliülekandesüsteemi.

Tule ja taotle isiklik abivahendi kaart SIIN

Allikas ja lisainfo: Sotsiaalkindlustusamet