Koolitus on planeeritud seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate nõuetega.

Toimumisaeg: 07.juuli 2020, kell 11.00-14.30. Koolitus toimub veebikoolitusena skype vahendusel.

Koolituse eesmärk on sotsiaalvaldkonna spetsialistide teadlikkuse tõstmine asutuse andmetöötlustoimingutest. Koolitus sisaldab praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga. Koolituse tulemusel valmib asutuse isikuandmete töötlemisülevaade.

Koolituse sihtgrupp: Sotsiaalteenuseid korraldavate või sotsiaalteenuseid osutavate asutuste andmekaitsespetsialistid, asutuste juhid ja spetsialistid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Isikuandmete töötlemisülevaate erisused (vastutava töötleja ja volitatud töötleja isikuandmete töötlemisülevaade).
  • Isikuandmete töötlemise alused asutuses (seadus, leping, nõusolek vm)
  • Töötlemise aluseks olevate lepingute, seaduste jm analüüs
  • Kodutöö ja tagasiside kodutööle
  • Juhtumite arutelu ja analüüs

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 12 osalejat

Koolitaja: andmekaitsespetsialist Margery Roosimaa

Koolituse maksumus:  125 eur (sisaldab KM)
Koolituse maksumus sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi

Koolituse kestus:  4ak/h, millele lisandub iseseisev töö

Koolituse korraldaja: Midro Koolituskeskus

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@midro.ee

Koolituse täpsem info SIIN