EQUASS 2018

Equass – mis see on?

Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteem (European Quality in Social Services, EQUASS) on Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation,
EPR) algatus. Süsteem pakub sotsiaalsektoris tervikteenuseid arenduse, edenduse, koolituse, kvaliteedi tunnustamise ja sertifitseerimise valdkonnas. EQUASSi tunnustamis- ja
sertifitseerimisprogrammid vastavad Euroopa nõuetele sotsiaalteenuste ning kutseharidus ja koolitusteenuste pakkumise kvaliteedi kohta.

põhimõtted

EQUASSi tunnustamis- ja sertifitseerimissüsteem käivitati 2000. aastal ja see põhineb peamiste sidusrühmade süstemaatilisel Euroopa tasandil nõustamisel: teenuste kasutajaid
esindavad organisatsioonid, teenusepakkujad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitikud. Need sidusrühmad on esindatud ka EQUASSi Auhinna Komitees. Auhinna Komitee
kinnitab süsteemi kehtivust, jälgib süsteemi arengut ning teeb otsuseid kvaliteedipõhimõtete, -kriteeriumide ja näitajate ning EQUASS Assurance ja Excellence
tasandil sertifitseerimise nõuete kohta. Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm vastutab süsteemi käitamise eest strateegilisel ja tegevuse tasandil. EPR-i juhatus kinnitab
EQUASSi süsteemi äriplaani: selle strateegiakava, aastaplaani (tööplaani) ja finantskava (aastaeelarve).

EQUASS 2018 süsteem tugineb kümnele kvaliteedipõhimõttele, mis on välja töötatud konsultatsioonide käigus sotsiaalsektori huvirühmadega ja mis põhinevad Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteediraamistikul (Sotsiaalkaitse Komitee, 2010). Iga kvaliteedipõhimõte on lahti kirjutatud kvaliteedikriteeriumideks. Konkreetsed tulemuslikkuse näitajad/ indikaatorid selgitavad ja täpsustavad, kui hästi on kvaliteedikriteeriumit täidetud. Käesolev dokument sisaldab põhimõtteid, kriteeriume ja näitajaid, mida tuleb arvesse võtta süsteemi rakendamisel ning EQUASS tunnustuse poole püüdlemisel. Lisaks käsitleb käesolev dokument lühidalt viit tasandit, mille põhjal saab hinnata süsteemi rakendamise edukust ja tulemusi.

EQUASS Assurance 2018 tunnustus antakse nendele sotsiaalteenuse osutajatele, kes suudavad tõendada, et nad on edukalt rakendanud kõik nõuded. Et hinnata, kui edukalt sotsiaalteenuse osutajad kriteeriume täidavad, on välja töötatud hindamistabel.

EQUASS Eestis

EQUASSi on Eestis rakendatud alates 2011 aastas Astangu Kutserehabilitatsooni Keskuse koordineerimisel. Alates 2017 a veebruarist on selle esindajaks Eestis Sotsiaalkindlustusamet.

EQUASS on üleminekul 2012 põhimõtete versioonilt 2018 põhimõtetele. Eestikeelsed 2018  põhimõtted jm info on leitav EQUASS eestikeelsel kodulehel.

Tulemas on EQUASS 2018 metoodika koolitused konsultantidele ja audiitoritele.

Lugege meie teisi uudiseid SIIT.