Arve ja teenuse aruande esitamine REHA ERP-is

Viimasel Sotsiaalkindlustusameti infopäeval oli teemaks muudatus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arvete esitamises võrreldes senisega. Muudatus seisneb selles, et enam ei esitata arveid iga teenust saanud isiku kohta eraldi vaid esitada tuleb koondarve vastavalt raamatupidamise seadusele. Lisaks arvele tuleb esitada dokument (nn. rehabilitatsiooniteenuse aruanne), mis kajastab eelnenud kuul kõikidele isikutele osutatud detailset loetelu ning see tuleb esitada koos arvega XSL-formaadis. Arveid võib esitada maksimaalselt 2 korda kuus. Lisaks arvele esitatakse Sotsiaalkindlustusametile ka arve aluseks olev dokument (rehabilitatsiooniplaan jm).

Enim küsimusi tekitas infopäeval ja ka selle järgselt eelkõige teenuste aruande koostamine, mis muudab oluliselt senist töökorraldust. Oleme selle probleemi lahendanud Reha ERP tarkvaras, kus jooksvalt täidetud andmestik aitab kuu lõpus genereerida sobiva aruande automaatselt.

Alljärgnevalt kirjeldame loendina arvete ja aruannete genereerimise protsessi Reha ERP tarkvaras.

Arve esitamine Reha.ERP-is
  • Kõikide rehabilitatsiooniplaani alusel osutatud teenuste kohta täidetakse jooksvalt teenuse andmestik.
  • Sisestatud andmestiku kannete põhjal saab soovitud perioodis koostada koondarve.
  • Koondarve vastab Raamatupidamise seaduses toodud nõuetele ning ei sisalda informatsiooni isikuandmete kohta.
  • Koondarve aluseks olevate andmestiku kannete kohta koostab süsteem aruande.
  • Arved on võimalik otse süsteemist saata e-maili aadressile ereh@sotsiaalkindlustusamet.ee või e-arvena.
  • Arve aluseks olev aruanne (rehabilitatsiooniplaan, D-osa) saadetakse automaatselt digitaalselt allkirjastatuna e-mailiga aadressile reh@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Selleks, et koostada arved ühe kuu kohta Reha ERP-is, peaksite kõik oma tegevused (rehabilitatsiooniplaan, andmestik)- koosatama Reha ERP-is alates kuu esimesest kuupäevast.

Reha ERP arveldus
Ekraanivaade Reha ERP kannete loendist

Võimaluste kohta saab rohkem informatsiooni Reha ERP konsultantidelt:

Kari Maripuu, kari@reha.ee, +372 515 4141
Margery Roosimaa, margery.roosimaa@midro.ee,+372 522 9159