Abivahendi vajadust saavad 2019 a juulist tuvastada ka õed

2019 a juulikuust alates saavad põetus- ja hooldusabivahendite ning lihtsamate liikumisabivahendite vajadust tuvastada ka õed, kes on läbinud Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Õdede Liidu poolt korraldatud abivahendite alase täiendkoolituse.

 

Täpsem info ja viide: Sotsiaalkindlustusamet.