2018 aastast saavad abivahendi tõendi väljastada ka füsioterapeudid ja tegevusterapeudid

Uuest aastast laieneb abivahendi tõendi väljastajate ring

Uuest aastast laieneb abivahendi tõendi väljastajate ring ja abivahendi vajadust saavad tuvastada, lisaks pere- ja eriarstidele ning rehabilitatsioonimeeskonnale, ka füsioterapeudid ja tegevusterapeudid. Abivahendi tuvastamiseks on vajalik väljastada tõend või nõutavad andmeväljad, mille leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kes võivad abivahendi tõendeid väljastada?

Abivahendi tõendite väljastamise õiguse saavad terapeudid, kellel on füsioterapeudi või tegevusterapeudi kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus füsioteraapias või tegevusteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon ning abivahendi vajaduse tuvastaja töötab tõendi väljastamise hetkel füsioterapeudi või tegevusterapeudina rehabilitatsiooni või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. Vastav muudatus on kokku lepitud Eesti Füsioterapeutide Liidu ja Eesti Tegevusterapeutide Liiduga.

Detsembris on tulemas ka kaks infopäeva muudatuste tutvustamiseks.

Täpsem info ja viide allikale: Sotsiaalkindlustusamet

Meie teisi uudiseid saab lugeda SIIT.